Projekt Cultural Studies On Economy And Business

Udostępnij

Projekt Cultural Studies On Economy And Business (Złożono do dalszej oceny w ramach wniosku KA220-HED – Cooperation partnerships in higher education w dniu 22.03.2022). W projekcie biorą udział WSEI, European Scientific Institute, ESI (Macedonia), University of Urbino (Włochy), AMBIS University (Czechy), Dimitrie Cantemir Christian University (Rumunia), University of Catania (Włochy), Sainth Joseph University( Chiny),Universitas Atma Jaya Yogyakarta (Indonezja), Grigol Robakidze University (Gruzja). Celem projektu jest innowacyjne podejście do nauczania ekonomii poprzez międzydyscyplinarne wzbogacenie zajęć z zakresu ekonomii o wybrane socjologii, kulturoznawstwa, psychologii. Projekt rozszerzający sylabus o ww. przedmioty ma się stać prekursorem programów nauczania początkowo na uczelniach biorących udział w projekcie , następnie na kolejnych uniwersytetach europejskich. Projekt zakłada ponad to powstanie czasopisma naukowego International Journal of Cultural Studies in Economy and Business.