Wymiana studencka

Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę międzynarodową w dziedzinie edukacji, szkoleń, działań na rzecz młodzieży i sportu. Umożliwia studentom wyjazdy za granicę na część studiów i na praktyki zawodowe.
W 2021 roku program Erasmus rozpoczyna swoją kolejną 6-letnią fazę 2021-2027, która otwiera nowe możliwości dla studentów, doktorantów i pracowników naszej Uczelni.

Uczestnictwo w nowym programie Erasmus uwarunkowane jest posiadaniem Karty Erasmusa (Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027, ECHE), która została przyznana WSEI w 2021r.

Rodzaje wyjazdów:

  • Erasmus+ studia – wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni,
  • wyjazd długoterminowy od 2-12 miesięcy

Można wyjechać do:

  • 27 krajów Unii Europejskiej,
  • krajów (EOG): Islandii, Liechtensteinu, Norwegii oraz do Macedonii Północnej, Serbii i Turcji

Koordynator Programu Erasmus+
Koordynator Erasmus+ to osoba odpowiedzialna za program Erasmus + w WSEI prowadzą współpracę z uczelniami partnerskimi, podpisują umowy o wymianie przygotowują regulaminy rekrutacji przeprowadzają rekrutację na wyjazdy na studia i praktyki pomagają w doborze przedmiotów realizowanych za granicą przy ich pomocy i pośrednictwie następuje rozliczenie wyjazdu na wydziale w dziekanacie.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę międzynarodową w dziedzinie edukacji, szkoleń, działań na rzecz młodzieży i sportu. Umożliwia studentom wyjazdy za granicę na część studiów i na praktyki zawodowe.
W 2021 roku program Erasmus rozpoczyna swoją kolejną 6-letnią fazę 2021-2027, która otwiera nowe możliwości dla studentów, doktorantów i pracowników naszej Uczelni.

Uczestnictwo w nowym programie Erasmus uwarunkowane jest posiadaniem Karty Erasmusa (Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027, ECHE), która została przyznana WSEI w 2021r.

Rodzaje wyjazdów:

  • Erasmus+ studia – wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni,
  • wyjazd długoterminowy od 2-12 miesięcy

Można wyjechać do:

  • 27 krajów Unii Europejskiej,
  • krajów (EOG): Islandii, Liechtensteinu, Norwegii oraz do Macedonii Północnej, Serbii i Turcji

Koordynator Programu Erasmus+
Koordynator Erasmus+ to osoba odpowiedzialna za program Erasmus + w WSEI prowadzą współpracę z uczelniami partnerskimi, podpisują umowy o wymianie przygotowują regulaminy rekrutacji przeprowadzają rekrutację na wyjazdy na studia i praktyki pomagają w doborze przedmiotów realizowanych za granicą przy ich pomocy i pośrednictwie następuje rozliczenie wyjazdu na wydziale w dziekanacie.

Erasmus+

Praktyki

Więcej informacji na temat możliwości praktyk wkrótce.

Erasmus+

Studia

Więcej informacji na temat możliwości studiowania wkrótce.

Inne wymiany

Więcej informacji na temat możliwości innych typów wymian wkrótce.

Do pobrania

Zgoda Dziekana na wyjazd

Regulamin ERASMUS+

Learning Agreement

Kwestionariusz stypendysty

Oświadczenie dotyczące wypłaty grantu Programu ERASMUS+

ERASMUS charter for higher education 2021-2027