Erasmus+

Studia

Rozwiń skrzydła
dzięki wymianie międzynarodowej
O nas

Biuro współpracy międzynarodowej

Współpraca międzynarodowa zajmuje znaczące miejsce w działaniach Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki. Poprzez tworzenie strategicznych partnerstw z zagranicznymi uczelniami, udział w projektach międzynarodowych, czy też organizację konferencji naukowych, WSEI dąży do umocnienia swojej pozycji na arenie międzynarodowej, między innymi poprzez zacieśnianie współpracy z partnerami zagranicznymi oraz aktywną wymianę studentów i pracowników. W najbliższych latach uczelnia planuje wzrost udziału studentów i kadry z zagranicy, umiędzynarodowienie programów studiów oraz kontynuowanie elementu mobilności studentów, a także stały, aktywny udział w unijnych i międzynarodowych programach edukacyjnych i badawczych. WSEI współpracuje z 20 uczelniami w Europie oraz poza Europą.

1
Współpraca z 26 uczelniami w Europie i poza Europą
1
Ponad 27 studentów uczestniczących w wymianie Erasmus+
1
Ponad 10 wydarzeń międzynarodowych tylko w 2021
1
Ponad 13 wykładowców uczestniczących w wymianie Erasmus+
1
Ponad 10 projektów międzynarodowych tylko w 2021
Projekty w ramach współpracy międzynarodowej

Projekty

W ramach współprac międzynarodowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki  prowadzone są międzynarodowe projekty naukowe we współpracy z uczelniami partnerskimi.

Erasmus+

Wymiana studencka

Erasmus+ Praktyki
Inne wymiany
Erasmus+ Studia
Dokumenty
Erasmus+ Dydaktyka
Dokumenty
Erasmus+ Szkolenie
Staże naukowe
Erasmus+

Wymiana akademicka

Najnowsze informacje

Aktualności

Aktualności

Praktyki w BWM

Praktyki w BWM rozpoczęli w kwietniu studenci z Hiszpanii.
Poznaj partnerów strategicznych WSEI

Partnerzy

Przeczytaj opinie Studentów

Opinie

Poznaj nasz zespół

Zespół

dr Przemysław Stach
Prorektor ds. współpracy międzynarodowej
Agnieszka Rachwał-Mueller
Kierownik

tel. +48 695 27 33 88

Office hours:

Wednesday 8:30-13:30

Thursday 8:00-12:00

Online hours:

Tuesday 8:00-12:00

Friday 8:00-16:00

Szymon Sabatowicz

Koordynator Erasmus +

Office hours:

Wednesday 16:30-18:30

Thursday 16:30-18:30

Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Wypełnij to pole
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w powyższym zakresie przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Informatyki w Krakowie przy ul. Św. Filipa 17, 31-150 Kraków, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 Z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s.1), w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie, jednocześnie akceptuję warunki Polityki Prywatności.
Aby kontynuować, musisz zaakceptować warunki
Poznaj nasz zespół

Kontakt

Świętego Filipa 17, 31-150 Kraków

I piętro, PAWILON AMERYKA