Udostępnij

Od 2020 Projekt Flexwork , który ma na celu przyczynienie się do wzrostu zatrudnienia kobiet poprzez pracę elastyczną (pracę wirtualną) oraz pomoc nieaktywnym kobietom (kobietom w wieku produkcyjnym, które nie są zatrudnione i nie poszukują aktywnie pracy) w powrocie do życia zawodowego. W ramach projektu FlexWork opracowano kurs e-learningowy mający na celu przeszkolenie nieaktywnych kobiet do pozostania przedsiębiorcami w swoich domach. Podstawą tego e-kursu było opracowanie najnowocześniejszej analizy potrzeb dla sektorów usług wirtualnych, poprzez zastosowanie wielu różnorodnych ankiet skierowanych do start-upów, przewodniczek – kobiet i graczy rynkowych we wszystkich krajach partnerskich.

Więcej informacji