Udostępnij

Od 12.2021 Projekt Bespoke realizowany przez Hochschule Wurzburg- Schweinfurt FHWS (Niemcy) Budapest Business School BBS (Węgry), Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie oraz Duale Hochschule Baden-Württemberg (Niemcy) i Moravska Vysoka Skola (Czechy). Głównym celem projektu jest zwiększenie szans studentów na zatrudnienie poprzez rozwijanie ich umiejętności w obszarach: biznesowych prezentacji, komunikacji biznesowej i rozwiązywania problemów biznesowych w wirtualnym i międzynarodowym środowisku pracy. W ramach projektu zostaną przygotowane materiały e-learningowe i prowadzone będą serie szkoleń dla studentów. W ramach projektu wykładowcy, a następnie studenci będą szkoleni w zakresie perswazyjnych prezentacji (pitch-type) w ramach takich obszarów merytorycznych, jak finanse międzynarodowe, przedsiębiorczość, negocjacje międzynarodowe, logistyka i zrównoważone podejście do zarządzania przedsiębiorstwem.

Więcej informacji