Wydarzenia

Konferencje i wydarzenia międzynarodowe 2021

Konferencje, sympozja

 • 9 stycznia, 2021 – 1st Virtual Symposium, International Cybersecurity Leadership, (Invitation to Virtual Symposium | WSEI Kraków), organizacja WSEI I CTU.
 • 28-29 January 2021- the Coronavirus and the Cyberspace: a year of changes and challenges Conference co-organized by: College of Economics and Computer
  Science (WSEI), Poland, The Institute for Cyber Policy Studies (Israel), Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (Romania)
 • 24 kwietnia 2021 – 2nd Virtual Symposium Sustainability, Its Need and Meaning for the Future, zorganizowane przez WSEI i Capitol Technology University (CTU).
 • 24.06.2021-25.06.2021 – International Symposium on Current Approaches & New Trends in Social Sciences, Toros University, WSEI – współorganizator,
  prezentacja tez artykułu naukowego pt. The Virtual University Concept – Creating Student Value in the New Normal, autorstwa P. Stach, R. Ćwiertniak, K.
  Kowalska-Jarnot, K. Worytkiewicz-Raś, B. Wachułka-Kościuszko

Wydarzenia międzynarodowe

 • 04.12.2021 – Open House CTU-WSEI spotkanie dotyczące uczelni, studiowania na studiach magisterskich z przedstawicielami CTU (m. in. Vice-President
  Academics, Dean, Program Chairs)

Wykłady:

 • 7 Styczeń, 2021 Drones as Swarns, prof. Ian McAnrew, Jan 7th, dla studentów studiów stacjonarnych Z/FiR
 • 20.10.2021 – dr Przemysław Stach – wykład Intercultural Management, wspólny wykład dla studentów Budapest Business School (University of Applied Sciences)
  studentów WSEI (Z/FiR) – forma hybrydowa
 • 27.11.2021 – Dr. Gabor Andreasi, wykład European Business Legal Environment (moduł) Marketing międzynarodowy, studenci niestacjonarni – Z (online)
 • 08.12.2021 – Dr. Gabor Andreasi, wykład z Business Ethics dla 1 roku stacjonarni Z/FiR (online)